Nasi partnerzy:

Górki ZachodnieŁadowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

ZAWIADOMIENIE

Regaty o Trójząb NEPTUNA

 w klasach TEC 7,8; 6,8; 5,8; 4,0; OPTIMIST

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
 • Regaty rozegrane zostaną w dniach 18-19.05.2019 r.
  Miejscem regat jest Zatoka Gdańska obok rozlewiska Wisły Śmiałej, baza Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego AZS, 80-642 Gdańsku w Gdańsku ul. Stogi 20
 • Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 18.05.2019 r. o godz. 1200.
 1. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Gdański Klub Żeglarski

2.1 PARTNERZY

– Biuro Prezydenta ds Sportu w Gdańsk

– Firma ZIAJA

– Firma INVESTA

– Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego AZS

– SUEZ

2.2 PARTNERZY MEDIALNI

– Radio Gdańsk

– Trójmiasto pl.

 

 1. BIURO REGAT

Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani żeglarskiej Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego AZS w Gdańsku.

 1. PRZEPISY
 • Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.
 1. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1 Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres regaty@gkz.gda.pl w terminie
do 13 maja 2019 r. Zgłoszenie nadesłane po upływie powyższego terminu będą podlegały opłacie podwyższonej  o 10 zł
,

5.2 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 18.05.2019 r. w godz.
od 900 do 1000 .

5.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

 • dowód wpłaty wpisowego do regat;
 • aktualne badanie lekarza sportowego;
 • licencja sportowa
 • ubezpieczenie OC;
 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłoszonej deski windsurfingowej z ustalonym numerem klasowym;
 • licencja PZŻ na reklamę indywidualną
 1. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
 • W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
 • Opłata wpisowa do regat dla zawodników:

– klasa TEC       – 80 zł.

– klasa optimist – 80 zł

 

 1. PROGRAM REGAT

sobota 18.05. – godz. 09 00 – 10 00  zgłoszenia do regat

godz. 1100 Otwarcie regat

godz. 12 00 –  16.00  wyścigi
godz. 16.00 – poczęstunek dla uczestników
niedziela 19.05. – godz. 1100  – 1400wyścigi

godz. 15.00 poczęstunek dla uczestników

o godz. 16 00. Zakończenie regat

7.1 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów

7.2 W dniu 19.05.2019 r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 14.00

 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Będzie przedstawiona i rozdana w dniu 18.05.19 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

 1. POMIARY KONTROLNE

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

 1. PUNKTACJA

Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów. Przy rozegraniu  wyścigów regaty zostaną uznane za ważne. Przy rozegraniu 4 do 8 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.

 1. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

 1. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. NAGRODY.

Miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary, zawodnicy 1 – 3 otrzymują nagrody rzeczowe, wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki.

W klasie OPTIMIST nagrodzone zostają 3 najlepsze miejsca oraz najlepsza  dziewczynka.

 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia w COSA AZS w Gdańsku wszystkie szczegóły na stronie www.hotelgalion.pl

 

Gdańskiego Klubu Żeglarskiego
Grzegorz Mańkucki 502 261 861
gkzmankucki@wp.pl

Go to Top