O GKŻ:

Gdański Klub Żeglarski powstał 13 marca 2007 roku z inicjatywy Grzegorza Mańkuckiego – doświadczonego
trenera i pedagoga, od lat związanego ze szkoleniem i rozwojem żeglarstwa deskowego w Polsce.

Przy realizacji tego pomysłu nieoceniona okazała się współpraca osób zainteresowanych rozwojem
tej dyscypliny sportu w Gdańsku (w tym Leszka Paszkowskiego dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji). Uwieńczeniem tych starań było uroczyste otwarcie Klubu, które odbyło się 3 czerwca
2007 r. w placówce MOSiR na plaży Gd. Stogi.

CELE:

Głównym założeniem działalności Klubu jest rozwój żeglarstwa w naszym kraju, regionie,
a w szczególności mieście oraz propagowanie żeglarstwa pośród dzieci i młodzieży.

Naszym celem oprócz szkolenia jest promocja żeglarstwa poprzez organizowanie imprez sportowych
i rekreacyjnych.

OFERTA:

W ofercie szkoleniowej Klubu znajdują się zajęcia dydaktyczne grupowe i indywidualne z zakresu klas
żeglarstwa deskowego oraz optimist, kursy, półkolonie a także obozy sportowe i rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży szkolnej. W niedalekiej przyszłości zamierzamy zwiększyć ofertę o zajęcia dydaktyczne na
desce z żaglem dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi placówkami, dla których chętnie tworzymy autorskie
programy edukacyjne. Planujemy sukcesywnie udoskonalać i poszerzać naszą ofertę, tak aby GKŻ spełniał
swoje nadrzędne zadanie, jakim jest wyjście naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom gdańskiej młodzieży.

ROZWÓJ:

Gdański Klub Żeglarski zawarł umowę partnerską z Centralnym Ośrodkiem Sportu Akademickiego AZS
w Gdańsku Górki Zachodnie w sprawie rozwoju żeglarstwa sportowego w Gdańsku i regionie. Dzięki umowie
GKŻ może organizować szkolenia żeglarskie oraz imprezy sportowe w bazie COSA AZS. Warunki do żeglowania
w tym miejscu są jednymi z najlepszych w Polsce, charakteryzują się dużą różnorodnością, dzięki czemu
zawodnicy mogą trenować na bardzo rozległym akwenie zarówno na fali jak i na płaskiej wodzie. Warunki
wiatrowe w tym miejscu są bardzo dobre. Nie ma radykalnych zmian wiatru. Znakomicie sprawdzają się
tygodniowe szkolenia pływania na windsurfingu organizowane dla młodzieży. Dzięki płaskiej wodzie nasi
uczniowie robią bardzo szybko postępy. Bardzo polecam rozpoczęcie przygody z windsurfingiem z NAMI
w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego AZS w Gdańsku Górki Zachodnie.