Zapraszamy dzieci w wieku 9-12 lat do zapisania do klasy żeglarskiej o profilu Optimist lub Windsurfing. Wszystkie informacje przekazuje telefonicznie lub mailem.
Grzegorz Mańkucki tel. 502261861 mail grzegorz.mankucki@wp.pl
Bardzo dobre warunki do nauki – jedyna szkoła w naszym mieście gdzie w ramach zajęć szkolnych są organizowane również zajęcia żeglarskie dla uczniów 3 razy w tygodniu.
Warto skorzystać.