Zgłoszenia ostateczne do regat przyjmowane będą w biurze regat – znajdującym się na II piętrze w Narodowym Centrum Żeglarstwa


Licencja na organizację regat

Ubezpieczenie regat

Zgoda Kapitanatu Portu w Gdańsku

Załącznik 1;     Załącznik 2;

Instrukcja Żeglugi


Komunikaty:

Komunikat 1 – trasy regatowe

Komunikat 2 – podział na floty

Komunikat 3 – klasyfikacje


Listy startowe:

Wstępnie zgłoszeni zawodnicy


Wyniki:

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

PRETENDER

MASTER