ZAWIADOMIENIE

Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska 2018

w klasach Bic Techno 293 4.0; 5.8; 6.8; 7.8 oraz RaceBoard

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
 • Regaty rozegrane zostaną w dniach 12-14.07.2018r.
  Miejscem regat jest Zatoka Gdańska obok rozlewiska Wisły Śmiałej, baza Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego AZS, ul. Stogi 20, 80-642 Gdańsk
 • Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 12.07.2018r. o godz. 1200.
 1. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Gdański Klub Żeglarski

2.1 PARTNERZY

 • Biuro Prezydenta do spraw Sportu w Gdańsku
 • Firma ZIAJA
 • Firma INVESTA
 • Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego AZS
 • Surfoteka
 1. BIURO REGAT

Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani żeglarskiej Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego AZS w hangarze Gdańskiego Klubu Żeglarskiego.

 1. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.

 1. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1  Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres regaty@gkz.gda.pl w terminie do 4 Lipca 2018r. Zgłoszenie nadesłane po upływie powyższego terminu będą podlegały opłacie podwyższonej  o 1/2 wartości wpisowego

5.2  Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać

 • klasę jachtu (z rozmiarem żagla)
 • numer na żaglu
 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • licencji
 • ubezpieczenia
 • data ważności badań lekarskich

Nieprawidłowo nadesłane zgłoszenia będą traktowane jako ich brak i podlegać będą             podwyższonej opłacie tak jak w przypadku zgłoszenia po ustalonym terminie.

5.3 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 12.07.2018r. w godz.
od 900 do 1000.

5.4 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

 • dowód wpłaty wpisowego do regat;
 • aktualne badanie lekarza sportowego;
 • licencja sportowa;
 • ubezpieczenie OC;
 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłoszonej deski windsurfingowej z ustalonym numerem klasowym;
 • licencja PZŻ na reklamę indywidualną
 1. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
 • W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
 • Opłata wpisowa do regat dla zawodników:

– klasa Bic Techno 293 – 60 zł.

– klasa RaceBoard – 60 zł

 1. PROGRAM REGAT

czwartek 12.07.2018r.

 • 900 – 1000 zgłoszenia do regat
 • 1100 otwarcie regat
 • 1200 start pierwszego wyścigu
 • 1600 poczęstunek dla uczestników

piątek 13.07.2018r.

 • 1100 wyścigi

sobota 14.07.2018r.

 • 1100 wyścigi
 • 1600 zakończenie regat

7.1 Planowane jest rozegranie 12 wyścigów

7.2 W dniu 14.07.2018r. sygnał ostrzeżenia ostatniego wyścigu nie może być podany     później niż o godzinie 14.00

 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Będzie przedstawiona i rozdana w dniu 12.07.2018r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

 1. POMIARY KONTROLNE

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

 1. PUNKTACJA

Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne.

 • przy rozegraniu 4 do 8 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony
 • przy rozegraniu 9 do 12 wyścigów dwa najgorsze rezultaty będą odrzucane

 

 

 1. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

 1. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. NAGRODY.

Nagradzane są pierwsze trzy miejsca w każdej z klas.

 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia w COSA AZS w Gdańsku wszystkie szczegóły na stronie www.hotelgalion.pl

 

 

 

Prezes Gdańskiego Klubu Żeglarskiego
Grzegorz Mańkucki 502 261 861
gkzmankucki@wp.pl